Мета діяльності ГО ГНЕІС

Громадська організація “Гільдія незалежних експертів інформаційної сфери” була створена у 2013 році.Одним із провідних напрямків діяльності організації є підтримка та розвиток української мови, яка зараз перебуває у свого роду “гетто”. Сприяння впровадженню її у всіх сферах функціонування соціуму. Популяризація української мови та культури серед всіхверств населення. Метою діяльності організації є  захист прав і свобод,  законних, соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів; створення засад для розбудови в державі інформаційного суспільства, що стало головною складовою сучасної соціально-економічної системи; виведення України на лідерські позиції у побудові відкритого демократичного ладу, в якому створені рівні умови доступу до інформації, знань  та можливості повного й ефективного їх використання; розробка пропозицій до державних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток та удосконалення сфери друкованих та електронних ЗМІ, сприяння втіленню їх у життя; підтримка вітчизняного виробника високотехнологічної продукції, засобів масової інформації та отримання споживачами даного ринку якісної відео, аудіо та друкованої продукції.   Read More …