Мета діяльності ГО ГНЕІС

Громадська організація “Гільдія незалежних експертів інформаційної сфери” була створена у 2013 році.Одним із провідних напрямків діяльності організації є підтримка та розвиток української мови, яка зараз перебуває у свого роду “гетто”. Сприяння впровадженню її у всіх сферах функціонування соціуму. Популяризація української мови та культури серед всіхверств населення. Метою діяльності організації є  захист прав і свобод,  законних, соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів; створення засад для розбудови в державі інформаційного суспільства, що стало головною складовою сучасної соціально-економічної системи; виведення України на лідерські позиції у побудові відкритого демократичного ладу, в якому створені рівні умови доступу до інформації, знань  та можливості повного й ефективного їх використання; розробка пропозицій до державних програм, законодавчих актів, спрямованих на розвиток та удосконалення сфери друкованих та електронних ЗМІ, сприяння втіленню їх у життя; підтримка вітчизняного виробника високотехнологічної продукції, засобів масової інформації та отримання споживачами даного ринку якісної відео, аудіо та друкованої продукції.  

Пріоритетними завданнями діяльності  ГО ГНЕІС є:

–  Захист української мови, всебічна підтримка та  розвиток, сприяння повноцінному використанню української мови у всіх сферах функціонування суспільства;

–          координація зусиль державного і приватного секторів галузі з метою максимального використання частотного ресурсу, технологічних рішень, економічного і творчого потенціалу;

–          підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій у соціально-економічну сферу;

–          сприяння зростанню рівня інформатизації окремих галузей економіки та регіонів держави;

–          підвищення рівня державної підтримки виробництва засобів масової інформації, програмних комплексів, що мають забезпечити потреби економіки та суспільного життя;

–          Забезпечення рівного доступу громадян до якісного інформаціного продукту у всіх регіонах країни

 

Основні напрямки  діяльності:

–  участь у розробці державних та галузевих програм розвитку ЗМІ, цифрових телекомунікацій, науково-промислового забезпечення розвитку цифрових технологій ЗМІ, системи формування ринку споживачів відео та аудіо продукції;

– дослідження сегментів ринку телерадіоіндустрії, виявлення існуючих розбіжностей законодавчих норм, рецензування змістовного наповнення програм і передач, оцінка їх творчого і технічного рівня;

– проведення громадських обговорень проблемних питань телерадіоінформаційної галузі;

– надання експертних оцінок і рекомендацій щодо підготовки рішень органів державної влади і місцевого самоврядування;

– вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду в телерадіоінформаційній  галузі;

– виробництво та розповсюдження відео і аудіо продукції;

– створення виробничих потужностей для ЗМІ, формування науковообгрунтованої системи їх реалізації;

– організація творчих конкурсів, фестивалів, виставок, авторських вечорів, симпозіумів;

– підвищення кваліфікації працівників ЗМІ;

– співпраця з науковими, науково-педагогічними колективами навчальних закладів;

– співробітництво з організаціями, підприємствами, засобами масової інформації різних країн, міжнародними спілками, що діють у даній галузі.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *