Резолюція міжнародного форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”

1 липня у місті Києві пройшов міжнародний форум на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”. Метою форуму, за словами організаторів, було “голосно заявити усьому українському суспільству, що настав час повністю відновити і відродити українську мову, навколо якої повинні об’єднатись усі громадяни України у цей складний для нашої держави час”.     Головні напрацювання форуму представлені у  наступній резолюції:

РЕЗОЛЮЦІЯ

Міжнародного форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”

  “1” липня 2015 р.                                                                                   м. Київ   Ми, учасники Міжнародного форуму на підтримку української мови “Нас об’єднає мова”, констатуємо: ‒ українська мова зазнавала заборон і репресій упродовж сотень років, ‒ за часів окупації України проводилась політика зросійщення внаслідок якої українську мову було усунено з широких сфер суспільного життя, ‒ після відновлення Незалежності внаслідок залишення у владі старих комуністичних кадрів питання відродження української мови нехтувалось, ‒ агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія, як зовнішня, так і внутрішня, була спрямована на подальше зросійщення держави, ‒ що сьогоднішня російська агресія та окупація чистини української території стали можливими внаслідок тотальної русифікації Східних областей і Криму через байдужість і боязнь української влади провести дерусифікацію та впровадити українську мову в державне і суспільне життя України. В умовах, які склалися, українська мова повинна стати об’єднуючим чинником для усіх громадян України. Україна – це єдине місце на планеті, де може і повинна повноцінно розвиватись українська мова. Тож закликаємо усіх українців дотримуватися трьох основних принципів:

 1. Кожен громадянин має право вільно спілкуватись у побуті будь-якою мовою.
 2. Кожен громадянин України повинен знати і поважати українську – державну мову.
 3. Держава повинна всебічно підтримувати українську мову і сприяти її відродженню, гарантувати розвиток української мови, на підставі розуміння того, що державна мова є об’єднавчим і націєтворчим чинником поза яким неможлива ні українська демократична держава, ні сама модерна політична ідентичність українців.

Ми вимагаємо від Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України звернути прискіпливу увагу на питання відродження української мови, в тому числі як чинника національної безпеки держави. Зокрема, ми вимагаємо:

 • від Президента України – зобов’язати керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування керуватись у своїй діяльності Указом Президента України від 15.02.2010 р. №161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»;
 • від Президента України – доручити Міністрові закордонних справ України підтримати міжнародну ініціативу про позбавлення російської мови статусу офіційної мови ООН, з огляду на те, що статус міжнародної мови був втрачений російською мовою з припинення чинності Варшавського договору, а також через використання Російською Федерацією мовного питання для виправдання збройної агресії;
 • від Верховної Ради України – не надавати російській мові спеціального статусу;
 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» авторства С.Головатого, О.Сироїд, В.Яворівського, М.Матіос і І.Фаріон або законопроект «Про порядок застосування мов в Україні», розроблений групою фахівців під керівництвом Л.Кравчука;
 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект про внесення змін в Адміністративний кодекс України і Кримінальний кодекс України щодо відповідальності за обмеження або порушення прав громадян України на вільне використання, застосування і функціонування державної мови у всіх сферах життя й на одержання інформації українською мовою;
 • від Голови Верховної Ради – провести найближчим часом парламентські слухання про стан української мови в країні;
 • від  Прем’єр-міністра України – невідкладно розробити та затвердити Державну програму всебічного розвитку і  функціонування української мови як державної;
 • від Президента, Верховної Ради і Прем’єр-міністра України – створити державний орган регулювання мовної політики для забезпечення вивчення стану, розробки і контролю за впровадженням української мови в усіх сферах суспільного життя держави;
 • від Прем’єр-міністра і Кабінету міністрів України – терміново відновити мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях, особливо на окупованих територіях;
 • від Кабінету міністрів України – внести на розгляд парламенту законопроект про національний культурний продукт з визначенням державної мови як одного з основних критеріїв визнання продукту національним;
 • від Кабінету міністрів України – передбачити у проекті довгострокової стратегії розвитку культури конкретні кроки щодо всебічної підтримки державної мови у всіх сферах культури;
 • від Кабінету міністрів України – передбачити у законопроекті «Про освіту» всебічні гарантії прав на одержання освіти державною мовою на всіх рівнях;
 • від Конституційного суду України – скасувати закон «Про засади державної мовної політики»;
 • від Міністра освіти й науки України – ініціювати внесення змін у закон «Про вищу освіту», передбачивши надання дисципліні «Українська мова за професійним спрямуванням»  (або «Ділова українська мова», або «Культура українського мовлення» тощо) статусу навчальної дисципліни для обов’язкового опанування у вищих навчальних закладах студентами всіх спеціальностей як природничого, так і гуманітарного профілів із чітко визначеним для неї мінімумом кредитів ЄКТС – не менше 4 кредитів та формою контролю – екзамен.
 • від Кабінету Міністрів України ухвалити рішення про заборону ввезення російських книжок в Україну зміст яких наповнено духом московського імпер-шовінізму, що виступає складовою гібридної війни Росії супроти незалежної України;
 • від Прем’єр-міністра України та виконавчої влади здійснювати моніторинговий контроль за обов’язковим дотриманням ст. 10 Конституції  України в усіх державних закладах, установах, організаціях тощо;
 • від Верховної Ради і Прем’єр-міністра України закріпити на законодавчому рівні обов’язкову кваліфікаційну вимогу «вільне володіння українською мовою» для викладачів (вчителів, вихователів) усіх освітніх закладів.
 • від Міністра освіти і науки України – взяти на особистий контроль виконання ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 48. Мова викладання у вищих навчальних закладах 1. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова);
 • від Донецької обласної адміністрації – негайно призначити керівників управлінь освіти та культури в Донецькій області.

Хоча статус державної для української мови закріплений в Конституції України на практиці майже нічого не робиться задля відновлення історичної справедливості – відродження української мови як найдорожчого національного надбання і головного об’єднувального чинника українського народу. Ми вимагаємо аби найближчим часом були прийняті закони про: – проведення обов’язкових іспитів з української мови для державних службовців; службовців органів місцевого самоврядування; кандидатів у депутати всіх рівнів; сільських, селищних і міських голів; працівників державних установ, підприємств та організацій; працівників державних ЗМІ; працівників наукових та освітніх установ і закладів; персоналу у сфері послуг; — створення Державної навчально-екзаменаційної системи «Український мовний диплом»; — створення Національного методичного центру для розробки і вдосконалення програм курсів української мови із специфікою професій і посад; — затвердження Державних вимог і норм «Шість рівнів володіння державною українською мовою» на базі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»; — надання повноваження контролю за педагогічними кадрами Міністерству освіти та науки; — обов’язковість трансляцій на радіо і телебачення передач з 75%-им україномовним змістом без поєднання з російською. Ми вимагаємо аби найближчим часом Уряд прийняв і почав втілювати програму вивчення і поширення української мови серед населення Криму і Сходу, як частину реалізації державної політики щодо консолідації українського народу навколо нашої спільної культури, історії та мови. Ми вимагаємо негайно опрацювати і почати впровадження державної культурної програми, спрямованої на те, щоб піднести престиж української мови й культури, насамперед шляхом створення високоякісного українського культурного продукту. Українська мова повинна стати першою мовою спілкування в усіх без винятку царинах життя України, мовою міжетнічного спілкування в Україні. Ми звертаємось до представників вітчизняного підприємництва, фермерських об’єднань, асоціацій підприємців та промисловців, власників кафе, ресторанів, торгових центрів з пропозиціями: – посилити роль та значення державної мови при формуванні логотипів підприємств, розробці торгових марок, брендів та формування основних розділів у планах маркетингового просування товарів і послуг, – приступити до українізації всіх ланок процесу сервісного обслуговування покупців, налагодження діалогу торгового персоналу з покупцями й клієнтами в діловому україномовному режимі, – забезпечити домінування державної мови у процесі визначення назв кафе, ресторанів, готелів, торгових центрів, підприємств, компаній та інших закладів, при виборі мовного режиму виходу ділових видань для підприємців та покупців і клієнтів, при визначенні мовного режиму ведення всіх форм рекламної пропаганди, віртуального спілкування представників комерційних структур з потенційними клієнтами та покупцями на корпоративних сайтах в Інтернет-мережі, при налагодженні мелодійного та мовного супроводження покупців в магазинах, на базарах, та в торгових центрах, при оформленні пакувальних матеріалів, цінників, довідкових матеріалів, вивісок, написів у вітражах Тільки разом, об’єднавшись на ґрунті того, що робить нас українцями і що намагались знищувати наші вороги, в першу чергу об’єднавшись навколо рідної мови і культури, ми зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, і рухатись вперед у напрямку європейської інтеграції, розвитку і процвітання. Слава Україні!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *